1. Den unike rammekonstruksjonen kan enkelt monteres av to til tre personer på under en time. Ved bruk av en kran eller lift vil monteringsarbeidet forenkles ytterligere.

Det er viktig at monteringveiledningen følges, så les den nøye før dere setter i gang.

Oversikt medfølgende deler

Rammen er bygget opp av fire typer hovedelementer. Se Fig. 1.

Rediger
Antall Element
6 Element 5K (5 kantet rammedel)
8 Element 6K (6 kantet rammedel)
5 Element 6 KH (halv 6 kant)
2 Element 6KD (6 kant med åpning for dør)

Før montering bør alle deler kontrolleres for eventuelle skader eller mangler.Sammenkobling gjøres med medfølgende koblingsplater og skruer med tilhørende spesialmuttere. Se litt lenger ned på siden.

Fig. 1
Element 5K
Element 6K
Element 6KD
Element 6KH

2. Påse at alle deler er med i settet og at disse ikke har transportskader eller andre ting som kan skape problemer i monteringen.

Oversikt medfølgende deler

I settet følger med:

AntallElement
1Komplett ytterduk med vinduer og dører (fig.2)
1Innerduk med gardin og takvindu (fig.3)
117Festeskruer M8x30 (M8-1)
10Festeskruer M8X20 (M8-2)
10Skive M8 (S8-2)
14Festekrok for innerduk (F1)
40Koblingsplate (KP)
10Støttefot for ramme (SF) (fig.4)

Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4

3. Generelt om sammenstilling

Alle de ulike rammelementene (5K), (6K), (6KD) og (6KH) skal kobles sammen med en koblingsplate (KP) i hvert hjørne. Se figur 5.

Alle hjørnene i rammelementene er utført med styrespor (NF) med en «hanndel» og en «hunndel» som passer i hverandre. Koblingsplaten (KP) brukes i alle hjørner. Etter at rammedelene (5K), (6K), (6KD), (6KH) settes sammen, forsikre deg om at styresporene (NF) ligger riktig i hverandre.

Sett så i en koblingsplate (KP) i de to hjørnene som ligger mot hverandre. Påse at den rette/flate siden på koblingsplaten vender mot plastdelene. Se figur 5 & 6.

Sett så inn 2 stk (M8-1) og skru skruene inntil. Ikke trekk til skruene før hele rammekonstruksjonen er komplett.

Denne monteringen er lik for alle rammelementer.

Fig. 5
Fig. 6

4. Generelt om sammenstilling

I bunnen av alle hjørnene til rammelementer (6KH) monteres støttefoten (SF).

Denne støttefoten virker som avlastning og utjevning for hele rammen.

Etter at koblingsplaten (KP) er montert som vist på foregående side, monteres støttefoten (SF) på den koblingsplaten som vender nedover eller mot bakken.

Støttefoten (SF) festes med 1 stk skrue (M8-2) med tilhørende skive (S8-2).

Påse at den åpne delen (a) på støtteplaten (SF) vender utover fra teltet, se figur 8.

Denne monteringen av alle 10 stk støttefot (SF) er lik for alle rammelementer (6KH).

Fig. 7
Fig. 8

5. Montering av rammedeler (del 1 av 5)

Start monteringen med 1 stk element (6KD) og 2 stk (6KH).

Sett elementene inntil hverandre som vist på tegningene på siden her.

Fest rammedelene sammen med koblingsplater (KP) med tilhørende skruer (M8-1).

Monter så støttefot (SF) i bunnen.

Ikke trekk skruene hardt til før hele rammen er montert sammen.

Se eventuelt på side 3 og 4 for mer detaljerte instruksjonener for montering av koblingsplater (KP) og støttefot (SF).

5. Montering av rammedeler (del 2 av 5)

Monter så 3 stk sekskant-elementer (6K) 1 stk dørelement (6KD) og 3 stk halv sekskant-element (6KH).

Start med ett sekskantelementet (6K) for å bygge videre fra foregående side. Følg så på med et halv sekskantelement (6KH) og så et dørelement (6KD).

Følg så på med halve sekskantelementer og sekantelementer til hele ringen er sluttet. Monter støttefot (SF) på alle halve sekskanter.

Se tegninger og oversikt elementer på siden her.

Ikke trekk skruene hardt til før hele rammen er montert sammen.

Se eventuelt på side 3 og 4 for mer detaljerte instruksjonener for montering av koblingsplater (KP) og støttefot (SF).

5. Montering av rammedeler (del 3 av 5)

Monter så 5 stk femkant-elementer (5K).

Før rammeelementene forsiktig ned mot de andre elementene. Påse at femkant-elementenes styrespor (NF) og koblingsplate (KP) kommer riktig sammen. Det skal ikke brukes mye krefter for å få disse sammen.

Se tegninger og oversikt over elementenes plassering på siden her.

Ikke trekk skruene hardt til før hele rammen er montert sammen.

Se eventuelt på side 3 og 4 for mer detaljerte instruksjonener for montering av koblingsplatene (KP).

5. Montering av rammedeler (del 4 av 5)

Monter så 5 stk 6K-elementer.

Før rammeelementene forsiktig ned mot de andre elementene. Påse at femkantrammeelementenes styrespor (NF) og koblingsplate (KP) kommer riktig sammen. Det skal ikke brukes mye krefter for å få disse sammen.

Se tegninger og oversikt over elementenes plassering på siden her.

Ikke trekk skruene hardt til før hele rammen er montert sammen.

Se eventuelt på side 3 og 4 for mer detaljerte instruksjonener for montering av koblingsplatene (KP).

5. Montering av rammedeler (del 5 av 5)

Monter så siste 5K-elementet i toppen.

Før rammeelementet forsiktig ned mot de andre elementene. Påse at femkantrammens styrespor (NF) og koblingsplate (KP) kommer riktig sammen. Det skal ikke brukes mye krefter for å få disse sammen.

Se tegninger og oversikt over elementenes plassering på siden her.

Se eventuelt på side 3 og 4 for mer detaljerte instruksjonener for montering av koblingsplatene (KP).

NB! Trekk nå godt til samtlige skruer (M8-1) og (M8-2) i hele rammekonstruksjonen.

6. Montering av ytterduk og dører
(del 1 av 2)

For å trekke duken (D1) på enklest mulig måte over rammegitteret, kan det være en fordel å feste 2 tau (T) i to av de nedre feste stroppene duken.

Duken for dørseksjonene leveres adskilt fra hovedduken, og skal monteres etter at hovedduken er trukket over ramegitteret.

Legg duken inntil rammen på ene siden av domen. Påse at døråpninger på teltduken (a&b) og rammegitteret ligger så riktig i forhold til hverandre som mulig.

For enklest å få trukket duken over rammegitteret bør det stå en person på hver side av domen.

Påse at dørrammene er slått inn mot hovedrammen (6KD). Duken blir da enklere å føre over rammen.

Kast så tauene over toppen på rammegitteret. Den ene trekker i tauene og den andre mater etter duken. Påse at duken ikke henger seg fast i rammegitteret og ikke får rifter eller andre skader mens dette pågår.

Vær spesielt oppmerksom og forsiktig med vindusflatene, da disse kan få riper da det trekkes over rammegitteret.

Når duk med vinduene skal monteres i sterk kulde (-5) må man være spesielt oppmerksom og forsiktig med vindusflatene. Unngå skarpe bretter og knekker på vindusflatene da dette kan skade vindusflatene.

6. Montering av ytterduk og dører
(del 2 av 2)

Etter at hele duken er plassert over rammen skal den rettes opp og justeres. Påse at døråpnigen og sømmer i duken korrespondere med rørene i rammen og ligger så riktig som mulig.

Monter så duken (D2) for dørene. Påse at alle borrelåser blir satt sammen korrekt og jevn og fint.

Tre alle dukens festestropper (D3) rundt alle forankringene. Stramme så alle stroppene (D3) jevnt rundt hele teltet slik at det legger seg jevt og fint på rammen.

7. Montering av fester for innerduk

Dersom man skal benytte INNERDUK i teltet må det benyttes egne fester for dette. Det følger med 2 ulike fester, en type for bruk på de sorte plastsjernene (B3) og en type for bruk på koblingsplaten (B1) og en type festeklips (F2) for bruk på de rette aluminiumrørene. Eventuelt monter festene som vist i figurene under.

8. Montering av innerduk

Start med å rette inn duken (D1) slik at døråpninger og vindu passer sammen med rammer og utvendig duk.

Start med å montere duken i øverste punkt på hovedvindu. Monter så fortløpende rundt på hver side til du kommer rundt hele domen. Duken skal monteres i alle fester (F1) og det monteres festeklips (F2) på alle nødvendige rette rør.

Dersom ønskelig monteres duk for toppvindu (D2). Start med å feste duken i midtre feste (B3) helt i toppen av domerammen.

Fest så duken i festene (B1) og monter festeklips K1 etter behov. Fest deretter dukens borrelås mot kanten av hovedduken (D1).

Påse at alle borrelåser blir satt sammen korrekt og at duken henger jevn og fint.

9. Bruk av lufteventiler

Det er viktig å sørge for god ventilering og utlufting av dometeltet.

Lufteventilene i domen må stå åpne for å unngå innvendig fukt og kondens.

Det er 2 rader med lufteventiler (LV). En rad oppe i taket og en rad lenger nede ved gulvet.

Lufteventilene (LV) er sydd fast i teltduken, og kan åpnes innvendig i teltet. Se fig. 10.

Ventilene (LV) åpnes ved å rulle opp klaffen (K) og deretter feste denne med den fastsydde borrelåsen (B).

Dersom det er hengt opp innvendig teltduk, må denne løsnes for å komme til lufteventilene.

Fig. 10
Fig. 12

10. Spesielle hensyn ved bruk

Teltet må forankres tilstrekkelig til bakken, utfra lokale vind og værforhold. Her anbefales forankringsutstyr (F) fra Tentipi Norge AS. Se figur 13.

Det er viktig å legge vekter (V) (snø, stein, sandsekker ol.) på skjørtet rundt teltet, slik at vinden ikke får tak under teltduken. Se figur 14.

Pass på å holdene dørene lukket i sterk vind.
Ved snøfall over 30 cm, må snøen fjernes fra taket.

Det er kundens ansvar å innhente nødvendige tillatelser for oppsetting og bruk av Arctic Dome, i henhold til lokale lover og regler.
Fig. 13
Fig. 14

11. Spesielt for duk

Materialer

Ytterduk: 50/50 % polyester/ bomull, impregnert, antiflamme behandlet
Innerduk: 100 % polyamid
Vindusplast: 100 % PVC

Vedlikehold

Duken kan vaskes med mildt såpevann, bruk av såpe med benzen må unngår. Spyl alltid godt ut all såpe.

Et spesielt godt egnet produkt for renhold av duken er Acapella Cleaner. Dette kan bestilles hos Tentipi AS.

Ytterduken bør impregneres etter vask og ellers etter behov. Ikke bruk nal på plasten i vindusflatene.

Lagring

Teltduken bør lagres tørt og mørkt. Vær spesielt oppmerksom og forsiktig med vindusflatene, da disse kan få riper.

Vær oppmerksom på at vindusflatene i sterk kulde (-5) er spesielt utsatt. Unngå skarpe bretter og knekker på vindusflatene da dette kan skade vindusflatene.

Produktgaranti Arctic Dome

Garanti mot material- og/ eller produksjons feil gis i forhold til hvert enkelt lands gjeldende kjøpsbetingelser.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av et ulykkestilfelle, feilaktig/uvøren håndtering eller ved normal slitasje eller påvirkning fra solens UV-stråler.